ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Petreleo Thermansis

Το πετρέλαιο σας φυσικό προϊόν, περιέχει ποσότητες παραφίνης, νερού θειάφι, και λοιπά υπολείμματα που κατακάθονται στον πυθμένα της δεξαμενής σας, δημιουργώντας τη λεγόμενη “λάσπη”.

Αν δεν απομακρυνθεί η λάσπη, υπάρχει πιθανότητα να σκουριάσει η δεξαμενή ή ακόμα και να τρυπήσει.

Για το λόγο αυτό η δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να καθαρίζεται κάθε 2-3 χρόνια.

Η διαδικασία καθαρισμού δεξαμενής πραγματοποιείται στα εξής στάδια:
1. Πρώτη ενέργεια είναι το άδειασμα της δεξαμενής, αντλώντας το περιεχόμενο της, με μια από τις δύο μάνικες που διαθέτει το βυτίο καθαρισμών.
2. Έπειτα εισέρχεται υπάλληλος μέσα από την ανθρωποθυρίδα και καθαρίζει τη δεξαμενή από τα κατάλοιπα του πετρελαίου.
3. Εφόσον προϋπήρχε πετρέλαιο εντός της δεξαμενής, μετά το απαραίτητο φιλτράρισμα & με τη χρήση της δεύτερης μάνικας, τοποθετείται ξανά, καθαρό πλέον, στη δεξαμενή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα: 210 4833591 - 210 4835333 - 210 2474082 - 210 9937640 - 210 9953114 - 210 5777975 - ΦΑΞ: 2102482147